Käänteisosmoosilaite

käänteisosmoosilaite

EVERPURE
KÄÄNTEISOSMOOSIJÄRJESTELMÄT
MRS-100/100CC/225/225CC
Muunneltava järjestelmä, joka tuottaa käänteisosmoosilla puhdistettua tai sekoitettua vettä moniin ruokahuollon tarpeisiin.

MRS- 100 järjestelmä
EV9970-23, 230 V AC, 50 Hz, 1 vaihe
Tuottokapasiteetti :379 l/vrk (15,5 l/h)

MRS- 100CC järjestelmä veden koventimella
EV9970-25, 230 V AC, 50 Hz, 1 vaihe
Tuottokapasiteetti :379 l/vrk (15,5 l/h)

MRS-225 järjestelmä
EV9970-27, 230 V AC, 50 Hz, 1 vaihe
Tuottokapasiteetti: 852 l/vrk (35,5 l/h)

MRS-225CC järjestelmä veden koventimella
EV9970-29, 230V AC, 50 Hz, 1 vaihe
Tuottokapasiteetti: 852 l/vrk (35,5 l/h)

Suodattimet
Esisuodatinyksikkö: EV9795-81  (lisävaruste)
Esisuodattimen panos P5: EV9109-08 (lisävaruste)
Esipuhdistin: 6TO-BW, EV9607-41
Käänteisosmoosiyksikkö: MR-100, EV9627-11
Käänteisosmoosiyksikkö: MR-225, EV9627-03
Veden kovenninyksikkö: 7CC-BW, EV9627-05 (lisävaruste)
Laitekuvassa on lisävarusteina erikseen saatavat esisuodatinyksikkö ja veden kovenninyksikkö.

ETUJA
* Poistaa puhdistettavasta vedestä vähintään yli 90 % kaikista liuenneista kiintoaineista.
* Estää kalkin kertymistä ruoan valmistuslaitteisiin, keittimiin ja kattiloihin.
* Kalkin kertymisen estäminen parantaa lämmönsiirtoa ja säästää energiakustannuksia.
* Poistaa vedestä maku- ja hajuvirheet poistamalla likaa, partikkeleita ja liukoisia mineraaleja.
*Suodatinpanosten vaihto on helppo ja nopea toteuttaa.
* Seinäkiinnitys sallii joustavan asennustavan.
* Vähentää kloorin makua ja hajua sekä muita voimakkaita kontaminantteja, jotka voivat vaikuttaa veden ja juomien makuun ja hajuun.
* CC-malleissa on lisävarusteena erikseen saatava veden kovenninyksikkö, jolla veteen voidaan puhdistuksen jälkeen lisätä tarvittaessa hieman kovennusmineraaleja eli kalsiumkarbonaattia.

SOVELLUKSET JA MITOITUS
* Mineraalien poisto ruokahuollon vedestä
* Laitteisto sopii hyvin höyrynkehittimiin, höyryttimiin, yhdistelmäuuneihin ja kahvin- sekä expressokeittimiin.
* MRS-100 laitteiston tuottokapasiteetti on n. 379 l/vrk (15,5 l/h)
* MRS-225 laitteiston tuottokapasiteetti on n. 852 l/vrk (35,5 l/h).

TEKNISET ERITTELYT
Ulkomitat: Korkeus 76,2 cm (CC-malli 86,4 cm), leveys 38,1 cm (hiukkassuodattimen kanssa 52,1 cm) ja syvyys 20,5 cm.

Sisäänmeno- ja ulostuloliitännät:  ulkohalkaisijaltaan 3/8” (9,5 mm) letkuliitännät.
Laitteesta ulostulevan puhtaan veden letkun tulee olla laadultaan sellaista, että siitä ei liukene mitään haitta-aineita.
Rejektiveden (viemäriin) poistoputken liitäntä: ulkohalkaisijltaan 1/4” (6,4 mm).
Vedenpaine: dynaaminen käyttöpaine 1,7 – 5,5 bar, maksimi staattinen paine 6,9 bar.
Sähköliitäntä: 230 V AC, 50 Hz, 1 vaihe. Liitännässä tulee olla riittävä vikavirtasuojaus.
Puhdistettavan syöttöveden tarve: vähintään 2,7 l/min. Puhdistettavan syöttöveden lämpötila: 4,4 – 37,8 oC. Laitteiston käyttöpaino ilman painevesisäiliötä: 16 kg.
RAJOITUKSIA
Puhdistettavan syöttö/raakaveden laatuvaatimuksia, enimmäispitoisuuksia ja raja-arvoja.

Liukoisten kiintoaineiden kokonaispitoisuus (TDS)     0 – 1.500 mg/l
pH                                                                                         5 – 10
Kloori                                                                                   0 – 3 ppm (0 – 3 mg/l)
Kloramiinit                                                                          0 – 3 ppm (0 – 3 mg/l)
Sameus, turbiditeetti                                                         0 – 1 NTU
Rauta                                                                                    0 – 1 ppm (0 – 1 mg/l)

Puhdistettavan veden liiallinen kloori- tai kloramiinipitoisuus voivat voimakkaiden hapetusominaisuuksiensa vuoksi tuhota käänteisosmoosiyksikön herkät kalvot.

HUOMAUTUS
Älä käytä laitteistoa mikrobiologisesti saastuneen likaisen veden puhdistukseen. Saastunut vesi tulee desinfioida ennen laitteeseen syöttöä ja sen jälkeen. Muutoin haitalliset mikrobit voivat aiheuttaa kasvustoa suodatinpanoksiin ja veden käyttäjille terveysongelmia.

PAINEKALVOSÄILIÖT
Everpure tarjoaa lisävarusteina myös suuren valikoiman erilaisia veden varastoinnissa käytettäviä painekalvosäiliöitä.
Laitteiston tehokas toiminta edellyttää, että puhdistetun veden tulopuolella on pieni vastapaine, 5 – 10 psi (0,35 – 0,7bar). Painekalvosäiliö kannattaa asentaa laitteiston kontrolliyksikön alapuolelle tai sivulle. Säiliön esipaineen tulee olla esitetyn vastapaineen tasolla. Ei suositella alle 100 l säiliötä

MAAHANTUOJA

Candi
Laurinmäenkuja 3
00440 Helsinki
Puhelin: (09) 6811 420 Internet: www.candi.fi
Telekopio: +358 20 720 9639 Sähköposti: candi@candi.fi

Käänteisosmoosilaitteet

Yksityisyydensuoja | Rekisteriseloste