Otsonointi

hapesta otsonia

Otsoni: O3 

Otsoni on hapen muoto, nk. aktiivista happea. Otsoni muodostuu sähköpurkauksen avulla ilman happimolekyyleistä. Otsonimolekyyli koostuu kolmesta happiatomista. Otsoni on lämpötilasta riippuen väritön tai sinertävä kaasu tai neste. Sillä on ominainen, pistävä haju. Otsoni on voimakas hapetin.

Otsonin tuottaminen

Otsoni saadaan aikaan sähköenergialla otsonilaitteella. Kuiva ja puhdas ilma johdetaan otsonigeneraattorin sähköpurkauskentän yli jolloin happimolekyylit (O2) muuttuvat otsoniksi (O3). 

Ulkoilma sisältää otsonia 0.008 – 0.040 ppm (tilavuuden miljoonasosa). Suosituksen mukaan otsonin raja-arvo on 0.1 ppm korkeintaan 8 tunnin altistuksessa. Kun otsonia on 0.015 – 0.020 ppm, tuntuu kaasu puhtaalta ilmalta, kuten ukkosilmalla. 0.050 ppm:ssä alkaa kaasu muuttua kitkeräksi ilmassa ja 0.1 ppm:ssä voi esiintyä limakalvojen ja silmien ärsytystä. Otsonipitoisuuden ei tulisi ylittää 1/3 raja-arvosta, jos huonetilassa oleskellaan. 1/3 raja-arvosta on täysin riittävä, jotta otsoni vaikuttaa tehokkaasti.

Otsonin käyttö

Otsoni puhdistaa ilman toimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, hotelleissa, jätetiloissa jne. Otsonia käytetään myös juomaveden puhdistuksessa, jäteveden puhdistuksessa, prosessiteollisuuden veden puhdistuksessa ja teollisuudessa sterilisoinnissa. Otsonin hapettavaa ominaisuutta käytetään hyväksi, kun halutaan poistaa haitallisia tai kiusallisia hajuja (kuten kosteuden, homeen, savun, viemärin ja kalman hajut) bakteereita ja viruksia.

Otsoni on bakteriostaattinen, bakteerien kasvua estävä kaasu, jota käytetään mm veden ja ilman puhdistamiseen sekä paperimassan ja tekstiilien valkaisuun.

Kannettavia/siirrettäviä otsonigeneraattoreita käytetään mm hajujen, esim. tupakanhajun, poistamiseen asuintiloissa, tupakka- ja hotellihuoneissa, autoissa ja muissa kulkuneuvoissa. Otsonigeneraattoreita käytetään myös savuvahinkojen saneeraukseen sekä desinfiointiin.

Kiinteästi asennettuja otsonigeneraattoreita käytetään esim. jätepuristimissa, jätetiloissa, jätevesi- ja kompostointilaitoksissa.

Myös pölypunkeista pääsee eroon otsonilla: vuodevaatteet, patjat ja tyynyt jätetään sijaamatta ja annetaan otsonilaitteen vaikuttaa 6-8 tuntia, jolloin pölypunkit kuolevat. Tämän jälkeen imuroidaan punkkipöly huolellisesti pois.

Otsoni auttaa myös allergiasta ja astmasta kärsiviä.

Riskit otsonin käytössä

Otsoni on reaktiivinen yhdiste. Suuri otsonipitoisuus on terveydelle vaarallinen ja otsonin käytössä on noudatettava turvallisuusmääräyksiä. Otsonigeneraattorin käyttäjän tulee olla otsonin käyttöön perehtynyt ja tietoinen riskeistä sillä väärin käytettynä laite voi aiheuttaa limakalvojen ja silmien ärsytystä.  Laitetta ei saa käyttää 12m² pienemmissä tiloissa.
Laitteen häiriötön toiminta edellyttää puhdasta tuloilmaa.


Yksityisyydensuoja | Rekisteriseloste